Trường MN Cự Đồng là trường mầm non có đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt chuẩn và trên chuẩn về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ.

70% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non  (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 55 cháu chia ra làm 2 nhóm lớp với 4 cô giáo 

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 83  cháu với 4 nhóm lớp 8 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 122 cháu với 4 nhón lớp 8 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 116 cháu với 3 nhóm lớp 6 cô giáo