GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Cự Đồng - Thanh Sơn - Phú Thọ

Email:  mncudong.thanhson@gmail.com

Điện thoại: 0982534269

 

1. Mô hình hoạt động: Công lập chuẩn quốc gia mức độ I

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn chở lên, có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ.Có  phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao của huyện Thanh Sơn về việc phát triển giáo dục trẻ em.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đối sử công bằng với trẻ

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp chăm sóc giáo dục, xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học lấy trẻ làm trung tâm.
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao, với sự quản lý kỉ luật nghiêm túc, nề nếp.
- Tổ chức học theo phương pháp vừa học vừa chơi 
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đồ dùng đồ chơi của trẻ
* Hoạt động giáo dục toàn diện:
- Thực hiện các Kế hoạch
- Chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề 

Ban giám hiệu Trường MN Cự Đồng